Zittende vrouw met opgetrokken knie

Diverse technieken

Conte krijt – 46-60 cm