Kaap De Goede Hoop

Diverse technieken

Gouache, 43-63 cm